Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Öğrenci Kültür ve Dinlenme Merkezi

Açıklama
FotoğrafSALT Araştırma
Kaynak(Arkitekt, 1960/04, Sf. 165-182), https://archives.saltresearch.org/