Balıkesir Kervansaray Oteli

künye
Proje Ofisi
EkipMuhteşem Giray, Affan Kırımlı
KonumBalıkesir, Türkiye
TürKentsel, Otel
Yıl19511955
Alan3500 m²
ÖdülUlusal Yarışma Ödülü
Açıklama“Otel katı plânı, koridor ve iki taraflı odalar olmak üzere meydana bakan cephede beher katta 12 oda, mukabil cephede ise beher katta 10 oda olmak üzere cem’an 66 odadan ibaret bulunmakta, koridorlar iki uçta, merdiven kolları ile nihayet bulmaktadır. Merdiven hollerine bitişik olarak, 1 kat ofisi ve WC. 1er mevcuttur. Otelde kalorifer ve sıcak su bulunmaktadır. Otelin zemin katında bir tarafta otel girişi, diğer tarafta gazino girişi bulunmakta, ortada kalan mahal ise otel holü ile gazino ve lokantaya ayrılmış bulunmaktadır. Otelin beher katı (725) m²’dir. 5 kattan ibaret inşaat alanı ise 3500 Midir. Bu sade yapıya bütün hususiyeti, istasyon meydanına bakan cephedeki alçak tek katlı saçak vermektedir. 5 metre eninde ve 70 metre uzunluğunda 350 M- bir sahayı kaplayan, bu saçak altının yaz günleri lokanta ve gazino olarak kullanılması, meydanın bu köşesini renkli ve canlı bir hale getirecektir. Otelin pencerelerinin cephe dış sathından çok içeri almışı, gerek güneş, gerekse yapıya ulâstik bir tesir vermek için düşünülmüş, ayrıca pencere alt ve üstünde kalan derinlikler içeriden radyatör yuvaları ve tesisat kanalları olarak kullanılmıştır.”
Fotoğraf
KaynakARKİTEKT Cilt: 1965 Sayı: 1965-01 (318) Sayfa: 27-28 , “Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Değerlendirme” Gaye BİROL, Yrd. Doç. Dr.