İstanbul Vakıf İşhanı

Açıklama
Fotoğraf
Kaynak(Arkitekt, 1949/03-04, Sf. 94) (Arkitekt, 1949/11-12, Sf. 213-222) (Mimarlık, 1949/02, Sf. 42) (Mimarlık, 1949/03-04, Sf. 1-17)