Merzifon İş ve Yaşam Merkezi

künye
Proje Ofisi
EkipBurak Mangut, Hasan Murad Adalı
KonumAmasya, Türkiye
TürKentsel, Merkez
Yıl20172021
Alan5.480 m²
ÖdülUlusal Yarışma Ödülü
Açıklama“Yapı; açık alanlar ile aktif etkileşim kuracak biçimde, yaygın bir planlama stratejisi doğrultusunda ele alınmıştır. Yapının zemin katları, yaya yoğunluğunun yüksek olduğu Hal Sokak ve Acıbadem Sokak ile azami düzeyde ilişki kurmaktadır. Kentsel aktiviteyi zenginleştirecek geleneksel esnaf, lokanta, kafeterya, dükkân ve yaşam merkezi; etkin yaya erişimi sağlanacak biçimde yaya caddeleri üzerinde konumlanmaktadır. Yapı kümelenmesinin iç boşluğu, pasajlar ve geçitler ile beslenen “taşlık”tan meydana gelmektedir. Taşlık; çeperinde konumlanan geleneksel esnaf ve ikincil girişleri bulunan ticari birimler ile yaşam merkezi için merkezi ve yarı-kamusal bir kentsel açık mekân oluşturmaktadır. Yapının işlevsel dağılımına dair ortaya konulan ilkesel kararlar; üçüncü boyutta yere ve tek sefere özgü bir kütlesel biçimleniş meydana getirmektedir. Zemin katta yer alan aktif işlevler ile ikincil kullanımdaki dükkân ve ofisler arasındaki kesin ayrım kütlesel gruplamayı sağlamış ve düşeyde parçalanmayı mümkün kılmıştır. Basit düşey ve yatay araçlarla sağlanan sirkülasyon ağı ile mekânsal kümelenmeler arasındaki geçirgen ve boşluklu yapı dili, içeriğe ve öze ait öğeleri açığa çıkarmayı hedefleyen mimari tutumu ortaya koymaktadır.”
FotoğrafBurak Mangut
Kaynak(Mimarlık Dergisi 399, Ocak-Şubat, 2018)