Şişli Etfal Hastanesi

KÜNYE
Proje Ofisi
EkipŞaziment Arolat, Neşet Arolat
Konumİstanbul, Türkiye
TürKamu, Hastane
Yıl1966
Alan
ÖdülUlusal Yarışma Ödülü
Açıklama“Şişli Çocuk Hastanesi mimarî projesinin hazırlanması Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği tarafından «Mimarlık ve Şehircilik Müsabakalarına ait Yönetmelik» kuralları içinde yarışmaya çıkarılmıştır. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaları üyesi olanlar katılabileceklerdir. Jüri : D. Erginbaş, L. Zeren, M. Türkmen, F. Baydar, N. Sayım, S. User ve H. Beyazıt’ dan kuruludur. Yarışma sonuçlandıktan sonra birinciye 30.000 TL., ikinciye 25.000 TL., üçüncüye 20.C00 TL., beş adet mansiyona da 10.000 er TL. net olarak ödenecektir. Yarışma 5 Aralık 1966 Pazartesi günü saat 17.00 de sona erecektir. Proje şartnamesi için Ankara İş Bankası Akay Şubesi 77 No.’lu hesaba 50 TL. sı yatırıldığını gösterir Banka makbuzu ile Bayındırlık Bakanlığı Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığına şahsen veya yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir.” Yarışma metninden.
Fotoğraf
Kaynak(Mimarlık, 1966/10, Sf. 6) (Mimarlık, 1967/01, Sf. 13)